Tiny11builder công cụ tạo ISO Windows 11 rút gọn và bỏ qua các yêu cầu khác trên Windows 11

Tiny11builder phương tiện tạo ISO Windows 11 rút gọn và bỏ qua các yêu cầu khác trên Windows 11 Dự án tiny11 được xuất bản vừa rồi , một Windows 11 tinh gọn không tồn tại các thành phần ko thiết yếu và yêu cầu Hardware cao mặc định, đã cho thấy sự quan tâm lớn của người sử dụng so với...

Read more

TIN MỚI NHẤT

FACEBOOK